Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2018 är 440 kr.

Familjerabatt, i familjer med fler medlemmar betalar en person medlemsavgift på 440 kr för 2018 och övriga medlemmar i familjen betalar 290 kr/person år 2018

Scoutbiljett till en valfri film på MOHEDA BIO. Du får din biljett när din medlemsavgift är registrerad hos scoutkåren. Moheda Scoutkår äger och driver MOHEDA BIO ideellt.

Vid inbetalning ange scoutens för- och efternamn. Vid familjerabatt, ange även fullbetalandes namn.

Betalning sker till PlusGirokonto 16 27 34-8