Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2020 är 480 kr.

Familjerabatt, i familjer med fler medlemmar betalar en person medlemsavgift på 480 kr för 2020 och övriga medlemmar i familjen betalar 330kr/person år 2020.

Scoutbiljett till en valfri film på MOHEDA BIO. Du får din biljett när din medlemsavgift är registrerad hos scoutkåren. Moheda Scoutkår äger och driver MOHEDA BIO ideellt.

Vid inbetalning ange scoutens för- och efternamn. Vid familjerabatt, ange även fullbetalandes namn.

Betalning sker till PlusGirokonto 16 27 34-8